Supervizorka a koučka

Nabízím úzce specializovanou supervizi pro oblast sociálních a zdravotních služeb
Cílem supervize je pomáhat pracovníkům v pomáhajících profesích. Mám mnohaletou zkušenost s poskytováním supervize individuální, skupinové a týmové. 
V supervizi pracujeme s prevencí syndromu vyhoření u pracovníků v oblasti vzdělávání, v oblasti sociální práce, v oblasti zdravotně sociální a zdravotnické péče.
Za nedílnou součást poskytované supervize považuji dodržování etiky a podporu pracovníků v jejich profesním růstu. Sjednání formy kontraktu je vždy nedílnou součásti individuální spolupráce.

Koučování vnímám jako možnost a schopnost poskytnout svým klientům prostor pro osobní růst, tedy rozvoj jejich lidského potenciálu a hledání individuálních řešení problémů s důrazem na etické aspekty.
Považuji koučování jako jednu z cest, jak se naučit společně hledat a sdílet další možnosti života. 

Supervizi nabízím individuální, skupinovou nebo týmovou.