Supervizorka a koučka

Od roku 2000 působím na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako akademický pracovník.

Dosáhla jsem akademické tituly PhDr. a Ph.D. v oboru sociální práce. Od roku 2006 jsem docentkou sociální práce na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Odborně se zaměřuji na teorie a metody sociální práce, supervizi v sociální práci, sociální rehabilitaci a na sociální práci s rodinou.

Přednášela jsem na několika zahraničních univerzitách, na mnohých mezinárodních i domácích vědeckých konferencích. Jsem autorkou řady odborných článků a kapitol v odborných monografiích.

Jako supervizor jsem působila v mnoha nestátních neziskových organizacích, církevních organizacích a organizacích zřizovaných obcemi či krajem.

Další vzdělávání:

2015 – ukončen Komplexní vzdělávací, tréninkový a supervizní program: Systemická supervize a koučování pro pomáhající profesionály (500 hodin). Institut S&K HERMÉS Praha, odpovídá požadavkům ANSE

Odborné stáže pod supervizí v oblasti vzdělávání – sociální práce

LDN Nemocnice České Budějovice, Psychiatrické odd. nemocnice v Českých Budějovicích, Domov  pro seniory Choustník, Domov pro seniory U Hvízdala v Českých Budějovicích, Městský úřad Soběslav, Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, Dětská psychiatrická nemocnice Opařany, Rolnička – Diakonie ČCE, Městský úřad Tábor, OSSZ Tábor, Yale New Haven Hospital, U.S.A.